گرامیداشت ۱۲آذر روزجهانی معلولینهمزمان باگرامیداشت ۱۲آذر روزجهانی معلولین از دونفر از معلولین شاغل درسازمان تجلیل بعمل آمد

 

 
 دراین مراسم که  باحضور آقای روانان سرپرست سازمان برگزار گردید از تلاش ایشان با تقدیم لوح سپاس وهدایاتقدیر بعمل آمد.

 


مربوط به: اخبار | بدون نظر

ارسال نظر