سرپرست سازمان اتوبوسرانی شاهین شهر و حومه تعیین گردید.سرپرست سازمان اتوبوسرانی شاهین شهر و حومه تعیین گردید.

 

 
طی حکمی از سوی مهندس بهمنی شهردار شاهین شهر آقای روانان با حفظ سمت(مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شاهین شهر) به عنوان سرپرست سازمان اتوبوسرانی شاهین شهر و حومه منصوب گردید . و از خدمات آقای رضایی مدیر عامل سابق تقدیر به عمل آمد.

روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شاهین شهر

 


مربوط به: اخبار | بدون نظر

ارسال نظر