به وب سایت سازمان اتوبوسرانی شاهین‌شهر و حومه خوش آمدید    *   اطلاعیه مزایده عمومی -نوبت دوم    *   اطلاعیه مزایده عمومی -نوبت دوم    *   اطلاعیه مزایده عمومی    *   اطلاعیه مزایده عمومی    *   افتخاری دیگر برای مردم شاهین شهر

اطلاعیه مزایده عمومی -نوبت دومسازمان اتوبوسرانی شهرداری شاهین شهر و حومه در نظر دارد نسبت به اجاره سیستم کارواش از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

your empty board

ادامه مطلب…

مربوط به: اخبار | بدون نظر

اطلاعیه مزایده عمومی -نوبت دومسازمان اتوبوسرانی شهرداری شاهین شهر و حومه در نظر دارد نسبت به فروش خودرو سمند تاکسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

your empty board

ادامه مطلب…

مربوط به: اخبار | بدون نظر

اطلاعیه مزایده عمومیسازمان اتوبوسرانی شهرداری شاهین شهر و حومه در نظر دارد نسبت به فروش خودرو سمند تاکسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

your empty board

ادامه مطلب…

مربوط به: اخبار | بدون نظر

اطلاعیه مزایده عمومی 

سازمان اتوبوسرانی شهرداری شاهین شهر و حومه در نظر دارد نسبت به اجاره سیستم کارواش از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

your empty board

ادامه مطلب…

مربوط به: اخبار | بدون نظر

افتخاری دیگر برای مردم شاهین شهرسازمان اتوبوسرانی شهرداری شاهین شهر موفق به احراز مقام نخست در بین شهرستان های کشور در اولین نمایشگاه توانمندیهای صنعت حمل و نقل شهری ایران در شهر افتاب گردید. %d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87
ادامه مطلب…

مربوط به: اخبار | بدون نظر

افتتاح مرکز مانیتورینگ سازمان اتوبوسرانی در اولین نمایشگاه توانمندیهای صنعت حمل و نقل شهری ایرانمرکز مانیتورینگ سازمان اتوبوسرانی شاهین شهر توسط معاون محترم عمران و توسعه شهر و روستایی کشور و رییس سازمان  شهرداریها و دهیاریهای کشور در اولین نمایشگاه توانمندیهای صنعت حمل و نقل شهری ایران در شهر آفتاب با حضور مسئولین شهری و کشوری افتتاح گردید. eft1
ادامه مطلب…

مربوط به: اخبار | بدون نظر